Termenii și condițiile programului de loialitate KONnectibles

În vigoare din 26 august 2022, acești Termeni și Condiții KONnectibles prezentați mai jos sunt importanți și vă afectează drepturile în calitate de Membru KONnectibles.

În acești Termeni și Condiții KONnectibles, cu excepția cazului în care contextul impune altfel:

„AirConnect” înseamnă AIR CONNECT AVIATION GROUP S.A., cu sediul social în Sos. București-Ploiești, nr. 42 – 44, Băneasa Business & Technology Park, clădire A, etaj 3, sector 1, București, România, CUI: RO 45032428.

„air-connect.com” înseamnă website-ul AirConnect, www.air-connect.com.

„Beneficii” înseamnă:

(a) orice Beneficii care cuprind, în întregime sau parțial, bunuri sau servicii, altele decât zborurile furnizate de sau în numele AirConnect, la revendicarea de către un Membru a unei părți corespunzătoare din punctele KON și Beneficiile incluse Membrului; și/sau

(b) servicii disponibile din când în când în fiecare caz la revendicarea de către un Membru a unei părți corespunzătoare din punctele KON sau Beneficiile Membrului.

„Beneficii de nivel” înseamnă diferitele combinații de beneficii de recunoaștere a loialității aplicabile din când în când pentru fiecare dintre niveluri.

„Card” înseamnă, acolo unde este emis, un card digital de membru Rose, Red sau Ruby, după caz.

„Conduita greșită” include:

- nerespectarea acestor Termeni și Condiții sau a termenilor și condițiilor unui zbor AirConnect; sau

- încercarea de a obține KON prin Fraudă; sau

- utilizarea abuzivă a Beneficiilor; sau

- conduită greșită la bordul unui zbor AirConnect sau în orice lounge sau în timpul procesului de check-in sau îmbarcare; sau

- conduită greșită în relațiile cu personalul AirConnect; sau

- nerespectarea termenilor și condițiilor generale de transport aplicabile pentru pasageri și a oricăror alte reguli și reglementări aplicabile.

„Date” înseamnă datele personale ale unui Membru.

„Frauda” include fraudă, minciună și înșelăciune, de exemplu:

- un Membru care furnizează cu bună știință informații incorecte, inclusiv în momentul rezervării, pentru a acumula puncte KON;

- încercarea de a acumula KON pentru zboruri care nu au fost efectuate sau nu sunt eligibile pentru puncte KON;

- modificarea documentelor pentru a acumula KON;

- încercarea de a acumula KON pentru biletele de avion ale altor persoane decât Membrul;

- folosirea sau încercarea de a utiliza bilete de avion furate sau contrafăcute pentru zborurile AirConnect;

- încercarea de a acumula KON de mai multe ori pentru același zbor;

- vânzarea, trocul și/sau cumpărarea de KON sau de beneficii, inclusiv încercarea de a vinde sau transfera KON sau de beneficii prin intermediul vânzărilor sau licitațiilor pe internet; sau

- beneficierea cu bună știință de frauda sau abaterea unui alt membru sau persoană fizică.

„KON” înseamnă creditele (și fiecare unitate a acestora) denumite „KON” sau „puncte KON” câștigate de un Membru al KONnectibles și creditate în contul său.

„KONnectibles” sau „Program” înseamnă programul de loialitate numit KONnectibles operat de AirConnect.

„Lounge” înseamnă un salon din aeroport oferit Membrilor.

„Membru” înseamnă persoana care are calitatea de membru KONnectibles.

„Nivel” înseamnă unul dintre cele 3 (trei) niveluri de membru Rose, Red sau Ruby, așa cum este determinat de numărul de KON acumulați de Membru și de numărul de zboruri AirConnect efectuate într-o perioadă de 12 luni, conform articolului IV de mai jos.

„Număr de membru sau de cont sau ID” înseamnă numărul de membru alocat în conformitate cu Articolul III din Termenii și condițiile KONnectibles.

„Parteneri de marketing” înseamnă Parteneri de servicii, francizați, filiale ale AirConnect și orice companie angajată de AirConnect pentru a oferi servicii, produse sau facilități Membrilor.

„Pierdere” înseamnă pierderi, costuri, daune, vătămări, accidente sau pretenții (directe sau indirecte) suferite de Membri în legătură cu furnizarea de servicii sau beneficii.

„Red” înseamnă al doilea nivel de membru.

„Rose” înseamnă nivelul de bază sau primul nivel de membru.

„Ruby” înseamnă cel mai înalt nivel de membru.

„Servicii” înseamnă Beneficii, servicii și orice alte beneficii, bunuri sau servicii disponibile din când în când pentru Membri.


KONnectibles este un program de recompensare a loialității care oferă beneficii, servicii și oferte participanților la Program („Membri”) prin acumularea și revendicarea punctelor KON.

Termenii și condițiile Programului („Termenii”) reglementează relația juridică dintre AirConnect și Membri, participarea la Program și modul de acumulare și revendicare a punctelor KON.

Ca parte a Programului, AirConnect își informează clienții cu privire la regulile, termenii și condițiile pentru acumularea și achiziționarea KON și apoi revendicarea acestora pentru serviciile disponibile. Regulile care guvernează acumularea, cumpărarea și revendicarea KON sunt stabilite exclusiv de AirConnect.

Corespondența va fi trimisă către ultima adresă de email preferată a Membrului și/sau la adresa de e-mail furnizată în formularul online de înregistrare, în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate. AirConnect își rezervă dreptul de a furniza informații, inclusiv modificări ale programului KONnectibles, numai membrilor confirmați.

AirConnect poate modifica unilateral acești Termeni, discreționar, în orice moment și fără notificare prealabilă. AirConnect va informa Membrii cu privire la orice modificare a Termenilor prin publicarea acestora în versiunile ulterioare ale acestui document pe site-ul www.air-connect.com.

AirConnect are dreptul, discreționar și fără notificare prealabilă, să anuleze toate KON, ofertele și chiar statutul de Membru în cazul în care un Membru încalcă regulile de funcționare corespunzătoare ale Programului.

Responsabilitatea membrilor

KON sunt acumulați, achiziționați, adunați și revendicați exclusiv în conformitate cu Termenii Programului și cu legislația aplicabilă. Orice altă utilizare, anulare, vânzare, cesiune, schimb, promovare sau transfer ai KON de către Membru sau orice terță parte este interzisă în mod expres. KON care nu au fost acumulați sau adunați în conformitate cu Termenii Programului sunt automat nuli și nu pot fi revendicați. Acești KON vor fi scăzuți din cont. AirConnect își rezervă dreptul de a monitoriza utilizarea corespunzătoare a Programului de către Membri pe toată durata participării lor în Program.

Orice fraudă sau abatere a unui Membru din Program sau făcută în favoarea unui Membru sau în cazul în care un Membru nu respectă oricare dintre regulile din Termenii Programului, poate duce la excluderea imediată a Membrului din orice Program prezent sau viitor, la suspendarea și/sau întreruperea participării Membrului la Program și anularea tuturor KON acumulați în cadrul Programului. În orice situație de utilizare ilegală de KON și/sau încălcare a oricărui Termen al Programului, AirConnect își rezervă toate drepturile legale, inclusiv dreptul de a formula pretenții și de a se adresa instanțelor și autorităților competente.


Toate persoanele fizice cu vârsta peste 2 (doi) ani au dreptul de a participa în Program. Persoanele juridice, companiile, asociațiile sau entitățile similare nu pot participa în Program. Angajații AirConnect, ai altor companii aeriene sau ai agențiilor de turism nu pot participa în Program.

Participarea în Program este strict personală și nu poate fi transferată sau atribuită de către un Membru unei terțe părți.

Înregistrarea:

Persoana completează formularul online de înregistrare și îl trimite electronic. După activarea contului, detaliile de membru se trimit prin e-mail, și anume numărul de cont și nivelul de membru.

Fiecare Număr de Cont este unic și informațiile pe care le furnizează sunt singurul indicator al statusului fiecărui Membru al Programului, înlocuind orice alte informații care pot apărea pe card, inclusiv data de expirare a acestuia. Numărul de cont și parola facilitează dreptul Membrului de a colecta și revendica KON.

În cazul în care Membrul nu și-a finalizat înregistrarea, nu va putea să revendice, să cumpere, să transfere KON sau să creeze un cont de familie.

O înregistrare finalizată este definită ca un Profil de membru cu următoarele câmpuri completate: Limba preferată, Titlu, Prenume, Nume, Data nașterii, Naționalitate, Adresă de e-mail, Număr de telefon, Adresă, Țară și Parolă.

Prin trimiterea electronică a cererii completate, Membrul acceptă în totalitate și necondiționat acești Termeni și Condiții, precum și Politica de confidențialitate a AirConnect.

În timpul procesului de înregistrare în Program, Membrilor li se cere să furnizeze numele complet cu litere latine, așa cum apare pe un document de identificare (carte de identitate sau pașaport).

AirConnect poate accepta sau respinge discreționar orice cerere de participare.

Fiecare Membru poate avea un singur cont personal în care sunt creditați KON acumulați. În cazul în care există două sau mai multe conturi, toate vor fi anulate împreună cu orice KON acumulați în acele conturi și va fi menținut numai contul creat prima dată (cel mai vechi).

Noii Membri au dreptul să înregistreze KON în contul lor retroactiv pentru zborurile efectuate cu până la 12 (douăsprezece) luni înainte de înregistrare, dacă trimit documentele necesare (carte de îmbarcare, bilete) către AirConnect.

Membrii care doresc să înceteze participarea la Program trebuie să își declare intenția în scris. După procesarea cererii, contul și toți KON vor fi anulați automat.

Contul și toți KON sunt anulați automat în cazul decesului Membrului.


Programul KONnectibles are 3 (trei) niveluri: ROSE, RED și RUBY, determinate de numărul de KON acumulați într-o anumită perioadă și de la caz la caz. În funcție de nivel, Programul oferă 3 (trei) tipuri de Carduri electronice: cardul ROSE, cardul RED și cardul RUBY.

AirConnect își păstrează dreptul de a modifica discreționar, oricând și fără notificare prealabilă, regulile de avansare la următorul nivel al Programului și regulile de menținere a nivelului, precum și beneficiile Programului.

Cardul este personal și indică numele titularului. Membrului nu are voie să transfere și/sau să cedeze drepturile sale de deținere și utilizare a cardului unei terțe părți. Cardul este proprietatea AirConnect, care își rezervă dreptul de a-l retrage, de a-l anula sau de a-l înlocui cu un card de același nivel sau de un alt nivel.

Cardul nu este un card de credit și nu poate fi folosit ca document de identificare pentru zbor. În cazul în care Membrul nu a finalizat înregistrarea, acesta nu va primi un card.

În cazul pierderii, furtului sau distrugerii cardului, Membrul trebuie să notifice imediat AirConnect apelând Serviciul Clienți sau completând formularul online disponibil pe www.air-connect.com.

Numai Membrii RUBY primesc un card fizic.

Se clarifică faptul că zborurile pentru care Membrul nu adună KON, nu se iau în considerare pentru avansare în nivel (upgrade) sau păstrare de nivel.

Se clarifică faptul că data de avansare în nivel (upgrade) pentru RED sau RUBY se calculează conform următoarelor:

(a) când KON sunt creditați automat de către sistem, iar upgrade-ul de nivel are loc pe baza acestor KON, atunci data upgrade-ului este calculată în funcție de data zborului, în timp ce,

(b) când KON sunt creditați prin formularul online „KON lipsă” și upgrade-ul de nivel are loc pe baza acestor KON, atunci data upgrade-ului este calculată în funcție de data înregistrării zborului.

Cardul ROSE:

Membrul ROSE trebuie să-și folosească cardul digital pentru a beneficia de avantajele Programului, deoarece nu va primi un card fizic. Membrul ROSE își poate accesa cardul digital conectându-se la KONnectibles și accesând secțiunea „Contul meu”, pe www.air-connect.com.

Membrul ROSE care acumulează 27 000 KON, inclusiv cel puțin 2 (două) zboruri cu AirConnect, în termen de 12 (doisprezece) luni consecutive de la data primei tranzacții (înregistrare sau primul zbor) sau de la accederea în nivel sau de la un zbor mai vechi cu KON înregistrați care nu au expirat, va fi avansat la nivelul RED.

Trebuie precizat că:

(a) Dacă Membrul ROSE nu a colectat 27 000 KON, inclusiv cel puțin 2 (două) zboruri cu AirConnect, într-o perioadă de 12 (douăsprezece) luni consecutive de la data primului zbor valid care a înregistrat KON, atunci KON acumulați nu vor fi resetați automat, ci mai degrabă vor fi șterși succesiv, odată ce trece 1 (un) an de la fiecare zbor, efectuat în perioada de douăsprezece luni menționată.

(b) Perioada de douăsprezece luni pentru acumularea celor 27 000 KON, inclusiv cel puțin 2 (două) zboruri cu AirConnect, va conta de la data primului zbor valabil cel mai vechi care a înregistrat KON.

(c) Dacă KON necesari se acumulează în termen de 12 (douăsprezece) luni de la data primei tranzacții în program (înregistrare sau primul zbor sau intrarea în nivel sau zbor mai vechi, neexpirat care a înregistrat KON) și, prin urmare, Membrul este avansat la nivelul RED, doar KON necesari nivelul sunt resetați, astfel încât KON să poată fi înregistrați din nou pentru nivelul RUBY. Orice sumă de KON peste cea necesară pentru o avansare de nivel va fi luată în considerare pentru următoarea avansare, dar nu și pentru păstrarea nivelului RED.

Cardul RED:

Membrul RED trebuie să acumuleze 20 000 KON, inclusiv cel puțin 2 (două) zboruri cu AirConnect, într-o perioadă de douăsprezece luni consecutive de la data la care a fost avansat în/reținut nivelul RED, astfel încât statutul cardului său să fie prelungit automat pentru 1 (un) an. Se clarifică faptul că orice sumă de KON peste cea necesară pentru menținerea nivelului va fi luată în considerare pentru următoarea avansare, dar nu și pentru păstrarea nivelului RED. Dacă Membrul RED nu reușește să acumuleze KON de mai sus în timpul stabilit, atunci acesta va fi retrogradat la nivelul ROSE.

Membrul RED își poate accesa cardul digital conectându-se la KONnectibles și accesând secțiunea „Contul meu”, pe www.air-connect.com.

Membrul RED care acumulează 54 000 KON, inclusiv cel puțin 4 (patru) zboruri cu AirConnect, în termen de 12 (douăsprezece) luni consecutive de la data primului zbor cel mai vechi care a înregistrat KON care nu au expirat sau nu au fost utilizați pentru upgrade de nivel, după ce a fost avansat la/menținut nivelul RED, va fi avansat la nivelul RUBY și va primi cardul RUBY.

Trebuie precizat că:

(a) Dacă Membrul RED nu a colectat KON necesari pentru upgrade la nivelul RUBY într-o perioadă de 12 (douăsprezece) luni de la data primului zbor valid care a înregistrat KON, atunci KON acumulați nu vor fi resetați automat, ci mai degrabă vor fi șterși succesiv, odată ce a trecut 1 (un) an de la fiecare zbor, efectuat în perioada de douăsprezece luni menționată.

(b) Perioada de douăsprezece luni pentru acumularea celor 54 000 KON, inclusiv cel puțin 4 (patru) zboruri cu AirConnect, va conta de la data primului zbor valabil care a înregistrat KON.

(c) Dacă se acumulează KON necesari și, prin urmare, Membrul este avansat la nivelul RUBY, orice sumă de KON dincolo de cea necesară pentru upgrade-ul de nivel nu va fi luată în considerare pentru păstrarea nivelului RUBY.

Cardul RUBY:

Membrul RUBY trebuie să acumuleze 44 000 KON inclusiv 4 (patru) zboruri cu AirConnect, într-o perioadă de 12 (douăsprezece) luni consecutive de la data la care a devenit Membru RUBY, astfel încât Cardul său să poată fi reînnoit automat pentru 1 (una) an.

Trebuie precizat că orice sumă de KON peste cea necesară pentru menținerea nivelului nu va fi luată în considerare pentru păstrarea nivelului RUBY. Dacă Membrul RUBY nu reușește să acumuleze KON de mai sus în timpul stabilit, atunci va fi retrogradat la nivelul RED.


KON determină nivelul căruia îi aparține Membrul Programului. Aceștia sunt KON pe care fiecare Membru îi colectează din activități specifice în mod cumulativ, pentru a deveni membru ROSE sau RED sau RUBY. KON sunt acumulați din zborurile AirConnect și au o durată de valabilitate de 12 (douăsprezece) luni.

Fiecare Membru colectează KON pentru a valorifica produsele și serviciile oferite de Program. 1 (un) euro cheltuit echivalează cu 7 KON.

Niciun membru nu va colecta KON pentru biletele emise gratuit de compania aeriană, fie pentru concursuri, fie pentru alte tipuri de recompense.


KON pot fi achiziționați de toți Membrii KONnectibles, dar această facilitate va fi disponibilă într-o etapă ulterioară.

Transferul de KON va fi disponibil într-o etapă ulterioară.

Membrii pot valorifica KON pentru a cumpăra produse și servicii AirConnect, disponibile pe www.air-connect.com, dar această facilitate va fi disponibilă într-o etapă ulterioară.

AirConnect poate, discreționar, să anuleze unilateral Programul în orice moment, după ce a înștiințat în scris Membrii cu 1 (o) lună în prealabil.

În cazul falimentului, cumpărării, fuziunii sau lichidării AirConnect în orice mod, Programul va fi anulat automat și toate Conturile de membru și KON acumulați vor fi anulați. Prin urmare, AirConnect nu va mai fi răspunzător față de Membri și nici Membrii nu vor mai putea formula vreo pretenție din partea AirConnect.

Răspunderea AirConnect față de Membri în legătură cu Programul este limitată. AirConnect nu este în niciun fel responsabil, nici măcar pentru neglijență, pentru orice pierdere sau daune (directe sau consecutive) rezultate din utilizarea și implementarea Programului. În toate cazurile, orice răspundere din partea AirConnect, fie că este contractuală, civilă sau de altă natură, de a despăgubi Membrii pentru daune, pierderi, costuri sau cheltuieli rezultate din orice acțiune sau omisiune, se va limita doar la creditarea din nou în contul Membrului punctelor KON corespunzătoare ofertei specială contestată. AirConnect nu își asumă răspunderea pentru eventualele daune indirecte.

AirConnect nu va fi responsabil pentru nicio pierdere, întârziere sau daune, directe sau indirecte, care pot fi cauzate de utilizarea ofertei speciale a unui Program, cu condiția ca, în acest caz, furnizorul ofertei să fie o terță parte și nu AirConnect. O astfel de răspundere revine exclusiv furnizorului terț al ofertei.

AirConnect nu este responsabil pentru niciun prejudiciu sau daune aduse membrilor sau terților din cauza transmiterii datelor personale false sau inexacte ale membrilor.

AirConnect nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele întârzieri ale serviciului cauzate de către transportul poștal sau curieri.

Membrii sunt obligați să notifice AirConnect în scris cu privire la orice modificare a datelor lor personale (nume, prenume, adresă, etc.).

AirConnect nu este responsabil pentru erori, omisiuni sau modificări ale textului sau conținutului Termenilor la tipărirea acestui document sau a oricăror alte documente legate de Program.

Termenii și Condițiile Programului și relația juridică dintre AirConnect și Membrii Programului sunt guvernate de legea română, iar instanțele din București au jurisdicție în soluționarea oricăror litigii care pot apărea din participarea la Program.