POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Air Connect Aviation Group S.A., persoană juridică română cu sediul în Sos. București-Ploiești, nr. 42 – 44, Băneasa Business & Technology Park, clădire A, etaj 3, sector 1, București, România

  CUI: RO 45032428

  Reg. Com: J23/6200/08.10.2021

  EUID: ROONRC.J23/6200/2021

vă informează că, începând cu 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679 / UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și cu privire la libera circulație a acestor date (în continuare „Regulamentul”) se aplică în România.

AirConnect va prelucra datele personale colectate de la pasagerii săi pe baza unei baze contractuale sau legale, pe baza interesul legitim al AirConnect sau al terților, sau cu acordul exprimat în legătură cu prelucrarea datelor.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate fie direct de către AirConnect, fie de către entitățile autorizate care prelucrează date în numele și în baza AirConnect.


Datele cu caracter personal („Date cu caracter personal”) sunt orice informații despre o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare precum numele, numărul de identificare (CNP), datele de localizare, identificatorul online sau unul sau mai multe elemente specifice, ale identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

AirConnect colectează date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.air-connect.com, al aplicației mobile AirConnect precum și prin intermediul agențiilor partenere de turism care vând bilete de avion și alte servicii furnizate de AirConnect.

AirConnect poate colecta, de asemenea, date cu caracter personal în fiecare interacțiune cu pasagerii săi sau cu orice altă persoană implicată, interesată de serviciile AirConnect, atât prin intermediul centrului de apel, cât și prin e-mail sau scris.


Atunci când alegeți să călătoriți cu AirConnect, compania aeriană va putea prelucra datele personale pe care le furnizați (atât ale dvs., cât și ale membrilor familiei dvs. și ale altor persoane cu care călătoriți) în următoarele scopuri:

a) Furnizarea de servicii de transport aerian de călători sau de transport aerian de mărfuri, adică emiterea și modificarea biletului de avion, furnizarea de servicii de check-in și îmbarcare, precum și furnizarea de servicii suplimentare.

b) Furnizarea de pachete de servicii turistice prin intermediul agențiilor partenere de turism.

c) Furnizarea de servicii speciale pentru persoanele cu dizabilități sau pentru cei care au nevoie de îngrijiri medicale speciale.

d) Furnizarea de servicii de catering la bord pasagerilor care necesită o dietă specială.

e) Confirmarea serviciilor achiziționate online și furnizarea de servicii suplimentare (notificări privind modificările programului, ruta, programul de operare etc.).

f) Facturarea și colectarea cantității de servicii comandate de dvs. și efectuarea plăților online.

g) Asigurarea securității tranzacțiilor/ a plății online prin aplicarea de filtre antifraudă la plata online.

h) Controlul imigrației și controlul vamal pentru a asigura siguranța și legalitatea transportului.

i) Răspunsul la cereri și reclamații.

j) Realizarea de sondaje privind satisfacția clienților, performanța statisticilor care vizează îmbunătățirea calității serviciilor AirConnect.

k) Trimiterea de oferte, mesaje publicitare și de marketing despre produsele sau serviciile furnizate de AirConnect sau partenerii săi pentru a măsura succesul campaniilor noastre publicitare sau a personaliza serviciile în funcție de nevoile dvs.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile prevăzute la literele a) - i) este necesară pentru furnizarea de servicii de transport aerian (executarea contractului), îndeplinirea obligațiilor legale ale AirConnect sau interesul legitim al AirConnect sau al terților. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile prevăzute la punctele j) și (k) va avea loc numai cu acordul expres al persoanei în cauză.


Pentru a atinge obiectivele de mai sus, AirConnect procesează următoarele categorii de date cu caracter personal:

Date de identificare a pasagerilor:

• numele și prenumele,

• adresa de domiciliu/ reședința,

• adresa de e-mail,

• cod numeric personal,

• număr de telefon fix / mobil,

• numărul și seria actului de identitate, seria / numărul pașaportului, datele vizelor,

• informații despre serviciile pe care le-ați achiziționat (furnizate direct de AirConnect sau de agențiile partenere),

• date privind cardurile de credit / debit utilizate pentru plată, conturi bancare,

• detalii despre călătoria dvs. (de exemplu, detalii de rezervare și servicii suplimentare solicitate și furnizate),

• informații despre comunicarea dvs. cu AirConnect și personalul acesteia,

• prelucrarea unor categorii speciale de date cu caracter personal.

În unele cazuri, AirConnect prelucrează date privind sănătatea pasagerilor pentru a asigura condiții optime de călătorie și pentru a oferi servicii speciale pentru persoanele cu dizabilități sau cei care au nevoie de asistență medicală specială (de exemplu, atunci când solicitați o dietă specială, aveți nevoie de asistență medicală sau asistență pentru a călători la și de la aeronavă etc.).

Pentru prelucrarea acestor categorii de date, pasagerii trebuie să își exprime consimțământul în acest sens.

Refuzul de a furniza un astfel de consimțământ va face AirConnect să nu poată furniza serviciile necesare.

Aceste date pot fi folosite și de AirConnect pentru a stabili, exercita sau apăra un drept în instanță și atunci când prelucrarea este necesară din motive de interes public major.


AirConnect poate dezvălui date personale ale pasagerilor către terți pentru a îndeplini obligația legală a operatorului aerian de a efectua contractul de transport precum și pentru a furniza serviciile achiziționate sau în cazul în care astfel de acțiuni sunt necesare pentru a proteja și apăra drepturile de proprietate AirConnect sau răspunsul de urgență pentru a proteja siguranța personală a pasagerilor.

Acești destinatari de date pot fi:

• Agenții de turism și alți furnizori de la care ați achiziționat servicii (cum ar fi asigurări de călătorie, servicii de transfer aeroport) prin AirConnect

• parteneri AirConnect în ale căror programe v-ați înscris

• Băncile și alți furnizori de servicii de plată care procesează plățile inițiate de dvs.

• Furnizori de servicii de manipulare și catering

• Furnizori externi de servicii și asistență pentru clienți AirConnect

• Companii de cercetare a pieței, studii de satisfacție a clienților și servicii de marketing și publicitate, etc.

• Partenerii contractuali AirConnect, pentru a promova produsele și serviciile comercializate de aceștia

• Autoritățile publice (Direcția Generală a Vămilor, Poliția de Frontieră etc.), în conformitate cu obligațiile legale stabilite de AirConnect

• Organisme internaționale (EUROPOL, INTERPOL, IATA)

• Instanțele de arbitraj sau tribunalele arbitrale și autoritățile competente pentru investigarea infracțiunilor

• Alți subcontractori ai AirConnect.


Datele cu caracter personal colectate de AirConnect nu pot fi păstrate mai mult decât este necesar în scopurile pentru care sunt prelucrate, în conformitate cu legislația aplicabilă.

După această perioadă, datele dvs. personale vor fi șterse complet din sistem sau convertite în date anonime în conformitate cu procedurile companiei.

Datele cu caracter personal colectate în scopul transmiterii comunicărilor comerciale vor fi prelucrate până la data retragerii consimțământului exprimat de persoana vizată.


Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate în afara României în temeiul obligațiilor legale sau contractuale.

Companiile care prelucrează datele personale ale pasagerilor AirConnect din Uniunea Europeană / Spațiul Economic European sunt supuse acelorași prevederi legale și oferă același nivel de protecție ca cel oferit de AirConnect. Cu toate acestea, dacă îndeplinirea obiectivelor stabilite de AirConnect va necesita transferul datelor cu caracter personal ale pasagerilor unor destinatari din afara Uniunii Europene / Spațiului Economic European sau statelor care nu oferă o protecție adecvată, AirConnect va solicita destinatarilor respectivi să protejeze datele cu caracter personal în conformitate cu cerințele regulamentului.


Atunci când colectăm date direct de la dumneavoastră, vă putem întreba dacă doriți să primiți comunicările noastre de marketing sau să vă înscrieți în programul KONnectibles. În acest sens, vă rugăm să rețineți că aceste comunicări de marketing pot fi despre produsele și serviciile noastre care ar putea fi de interes pentru dvs., dar pot promova și produse și servicii ale altor membri ai grupului nostru sau ale unei terțe părți.

Vom respecta decizia dumneavoastră cu privire la ce comunicări doriți să primiți și modul în care doriți să le primiți.


Persoanele vizate ale căror date personale sunt prelucrate de AirConnect pot exercita următoarele drepturi prevăzute în regulament:

a. Dreptul de a fi informat cu privire la datele cu caracter personal prelucrate;

b. Dreptul de a obține confirmarea faptului că datele personale ale persoanei vizate se prelucrează și, dacă da, accesul la aceste date și informații, cum ar fi scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal în cauză, destinatarii sau categoriile de destinatari, acolo unde este posibil, perioada de stocare preconizată;

Dacă datele cu caracter personal nu sunt colectate direct de la persoana vizată, sursa acestor date, precum și, după caz, existența unui proces automat de luare a deciziilor, inclusiv crearea de profiluri;

c. Dreptul de a rectifica datele personale inexacte sau de a le completa;

d. Dreptul de a șterge datele cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului;

e. Dreptul de a restricționa prelucrarea atunci când se aplică unul dintre următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor, prelucrarea este ilegală, persoana vizată se opune ștergerii datelor atunci când nu mai are nevoie de date cu caracter personal pentru prelucrare, dar persoana vizată caută stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării pentru o perioadă de timp pentru a verifica dacă prevalează interesele legitime peste cele ale persoanei vizate;

f. Dreptul la portabilitatea datelor, care constă în solicitarea AirConnect de a transmite date personale furnizate de persoana vizată într-un format structurat care este utilizat în prezent și lizibil automat, iar persoana vizată îl trimite unui alt operator (în limitele stabilite de regulament și cu condiția ca sunt disponibile mijloace pentru a asigura acest drept);

g. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, gratuit și fără justificare pentru situații precum:

i. activități de prelucrare a datelor cu caracter personal, pentru situații în care nu este necesar să se obțină consimțământul persoanei vizate

ii. adoptarea unei decizii automatizate, inclusiv crearea de profiluri

iii. desfășurarea activităților de prelucrare necesare pentru îndeplinirea unui interes legitim al AirConnect.

În caz de opoziție nejustificată, AirConnect are dreptul să proceseze în continuare datele cu caracter personal. Dacă persoana vizată își exercită în mod repetat și nejustificat dreptul de a obiecta, AirConnect își rezervă dreptul de a înceta să mai răspundă la astfel de solicitări.

Dreptul de opoziție nu va fi exercitat în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru executarea contractului de transport aerian sau pentru îndeplinirea obligațiile legale ale AirConnect.

h. Capacitatea persoanei în cauză de a solicita AirConnect să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri și producerea de efecte juridice care afectează persoana vizată sau o afectează semnificativ.

În ceea ce privește adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, persoana vizată are posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere, să solicite intervenția unui operator uman și posibilitatea de a contesta o astfel de decizie în modul descris în aceste informații.

Vă informăm că AirConnect nu aplică proceduri de luare a deciziilor bazate exclusiv pe prelucrarea automată.

i. Dacă datele sunt prelucrate pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment, fără a aduce atingere legalității prelucrării efectuate până la acel moment.

j. Dreptul de a depune o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Pentru a vă exercita drepturile, prevăzute la paragrafele a) - i) de mai sus, puteți trimite o cerere scrisă, datată și semnată la sediul central AirConnect:

Str. Aurel Vlaicu, nr. 9, Otopeni, Ilfov, România sau puteți trimite o astfel de cerere pe e-mail către responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal la adresa de e-mail dpo@air-connect.com.