DREPTURILE PASAGERILOR

Anulările și întârzierile cauzate de greve sau condiții meteorologice nefavorabile sunt considerate a fi cauzate de „circumstanțe extraordinare” conform Regulamentului UE 261/2004. Prin urmare, nu este acordată nicio compensație.

Care sunt drepturile mele cu privire la întârzieri, refuz la îmbarcare și anulări?

Dacă zborul tău a fost anulat sau a întârziat semnificativ sau dacă ți s-a refuzat îmbarcarea pe un zbor pentru care aveai o rezervare confirmată, beneficiezi de drepturile definite în Regulamentul (CE) nr. 261/2004. Compania aeriană pe al cărei zbor are loc perturbarea este responsabilă pentru acordarea drepturilor tale.

Regulamentul se aplică:

  • pasagerilor al căror zbor programat pleacă dintr-un stat membru al UE sau pasagerilor al căror zbor programat este cu o companie aeriană din UE și pleacă dintr-o țară terță pentru a sosi într-o țară a UE, cu condiția ca pasagerii să nu fi primit nicio compensație sau sprijin financiar în această terță țară
  • numai dacă ai o rezervare confirmată pentru zborul în cauză
  • numai (cu excepția cazului unui zbor anulat) cu condiția să te prezinți pentru check-in la ora specificată sau, dacă nu a fost specificată nicio oră, cu cel puțin 45 de minute înainte de ora de plecare publicată
  • numai cu condiția să călătorești la un tarif care este disponibil publicului.


Conform Regulamentului (CE) 261/2004, se consideră că a intervenit o întârziere atunci când ora de plecare programată este întârziată cu:

- cel puțin patru ore în cazul zborurilor de peste 3.500 km

- cel puțin trei ore în cazul zborurilor între 1.500 și 3.500 km și zborurile de peste 1.500 km în interiorul UE

- cel puțin două ore în cazul zborurilor de până la 1.500 km.

Atunci când se preconizează că zborul tău va avea o întârziere semnificativă, ai dreptul la asistență din partea companiei aeriene. Aceasta include mese și băuturi răcoritoare în raport rezonabil cu timpul de așteptare, eventual cazare la hotel, inclusiv costurile de transport.

În cazul întârzierilor mai mari de cinci ore, ai dreptul să ți se ramburseze costul biletului în cuantumul călătoriei nefinalizate sau în cuantumul călătoriei deja efectuate, dacă scopul călătoriei nu a fost îndeplinit din cauza întârzierii și, dacă este cazul, la un zbor de întoarcere la punctul de plecare inițial cât mai curând posibil.

Ai dreptul la despăgubiri dacă sosirea ta pe aeroportul de destinație este întârziată cu mai mult de trei ore și întârzierea nu poate fi atribuită unor circumstanțe extraordinare care nu ar fi putut fi evitate prin luarea tuturor măsurilor rezonabile; astfel de circumstanțe includ, de exemplu, instabilitate politică, condiții meteorologice incompatibile cu operarea zborului în cauză, riscuri de securitate, deficiențe neașteptate în materie de siguranță a zborului și greve care afectează operațiunile operatorului de transport aerian.


Dacă ți se refuză involuntar îmbarcarea pe un zbor pe care l-ai rezervat, ai dreptul la asistență din partea companiei aeriene, așa cum este descris mai sus la „Întârzieri”. În plus, ți se va oferi redirecționarea cât mai curând posibil și în condiții comparabile cu destinația finală a zborului rezervat.

Alternativ, în funcție de locurile disponibile, poți să călătorești la destinația finală la o dată/oră ulterioară pe care o alegi, caz în care costurile cu mese/băuturi răcoritoare, hotel și transport între hotel și aeroport vor fi suportate de tine.

Dacă ți se refuză îmbarcarea împotriva voinței sau voluntar, ai dreptul la un zbor alternativ sau la rambursare și compensare. Suma depinde de distanța zborului planificat și de redirecționarea care ți-a fost oferită.

În cazul distanțelor de zbor:

- de până la 1.500 km, compensația este de 250 €

- între 1.500 și 3.500 km și pentru zborurile de peste 1.500 km în Europa, compensația este de 400 €

- de peste 3.500 km, compensația este de 600 €.

Pentru stabilirea distanței se ia în considerare ultima destinație unde pasagerul urmează să sosească după ora prevăzută datorită refuzului la îmbarcare sau anulării zborului.

Dacă ți se oferă un zbor alternativ și ora de sosire nu este mai târziu de două ore de la ora planificată de sosire a zborului rezervat inițial pentru zboruri de până la 1.500 km, nu mai mult de trei ore după ora de sosire planificată pentru zborurile între 1.500 și 3.500 km și nu mai mult de patru ore după ora planificată de sosire pentru zborurile de peste 3.500 km, compensația va fi doar de 50% din sumele menționate mai sus.

Nu ai dreptul la compensația descrisă mai sus dacă ți se refuză în mod justificat îmbarcarea din vina ta, din motive legate de sănătate sau siguranță sau din cauza lipsei unora sau tuturor documentelor de călătorie.


Dacă zborul pentru care ai o rezervare confirmată este anulat, ai aceleași drepturi la redirecționare, asistență, rambursare și compensare ca cele descrise mai sus.

Cu toate acestea, nu ai dreptul la despăgubiri conform Regulamentului UE dacă incidentul poate fi atribuit unor circumstanțe extraordinare care nu au putut fi evitate prin luarea tuturor măsurilor rezonabile. Astfel de circumstanțe includ, de exemplu, instabilitate politică, condiții meteorologice incompatibile cu operarea zborului în cauză, riscuri de securitate, deficiențe neașteptate în materie de siguranță a zborului și greve care afectează operațiunile operatorului de transport aerian.

De asemenea, nu ai dreptul la despăgubiri dacă:

- ești informat de anulare cu cel puțin 14 zile înainte de plecare

- ești informat de anulare între 14 și 7 zile înainte de plecare și ți se oferă o redirecționare care să îți permită să pleci cu cel mult două ore înainte de ora de plecare inițială și să ajungi la destinația finală în mai puțin de patru ore după ora de sosire prevăzută

- ești informat despre anulare cu mai puțin de șapte zile înainte de plecare și și ți se oferă o redirecționare care să îți permită să pleci cu cel mult o oră înainte de ora de plecare inițială și să ajungi la destinația finală în mai puțin de după ore după ora de sosire prevăzută.