Termenii și condițiile website-ului

Aceștia sunt termenii și condițiile de utilizare pentru toate website-urile deținute și operate de Air Connect Aviation Group, în special air-connect.com (denumit în continuare „site-ul AirConnect”).

În sensul acestor termeni și condiții: „Noi”, „Noștri” și „Noi” se referă la AirConnect, în timp ce referirile la „Tu” și „Tale” se referă la persoanele care accesează acest website (inclusiv persoanele care accesează acest site în numele a altor persoane); referințele la „Material” sau „Materiale” includ date, informații și baze de date.


Site-ul AirConnect este operat de Air Connect Aviation Group, înregistrată în Sos. București-Ploiești, nr. 42 – 44, Băneasa Business & Technology Park, clădire A, etaj 3, sector 1, București, România (denumită mai jos „AirConnect”).

Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni și condiții înainte de a utiliza website-ul nostru. Prin utilizarea website-ului AirConnect, sunteți de acord cu acești termeni și condiții.

Acești termeni și condiții se aplică și atunci când utilizați website-ul AirConnect sau zone ale acestuia de pe alte website-uri care oferă acces la website-ul AirConnect în întregime sau parțial sau la orice aplicație care utilizează conținut de pe acest website și orice mini-site de pe acest website.


Orice informații personale pe care ni le furnizați atunci când utilizați acest website vor fi utilizate în conformitate cu Politica noastră de Confidențialitate. Informații despre cookie-uri și utilizarea cookie-urilor pe acest website sunt furnizate pe pagina noastră despre cookie-uri.

Toate drepturile de marcă comercială, drepturile de autor, drepturile de baze de date și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra conținutului website-ului AirConnect, toate materialele de pe acest website, aspectul, organizarea și layout-ul acestui website, codul software subiacent și datele subiacente sunt deținute fie direct de către noi sau de către licențiatorii noștri.

Nu trebuie să copiați, modificați, distribuiți, utilizați sau reproduceți, în totalitate sau în parte, sub altă formă, conținutul website-ului AirConnect sau codul software subiacent fără acordul prealabil scris al AirConnect.


Furnizăm acest website exclusiv în scopul de a vă permite să verificați disponibilitatea bunurilor sau serviciilor, să faceți rezervări legitime, să utilizați check-inul online sau să tranzacționați alte bunuri sau servicii cu noi sau alți furnizori. Puteți utiliza website-ul numai în conformitate cu acești termeni și condiții și în scopurile permise legal descrise mai sus.

Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității informațiilor dvs. de acces la website (cum ar fi numele de utilizator, parolele și numerele personale de identificare) și datele privind rezervarea (cum ar fi referințele de rezervare și itinerarul dvs. de călătorie).

Nu trebuie să:

- utilizați site-ul nostru într-o manieră care provoacă o încălcare a drepturilor de proprietate ale altor persoane.

- utilizați orice dispozitive, mecanisme, software sau alte scripturi care ar putea interfera cu funcționarea website-ului nostru.

- luați orice măsură care ar putea duce la o povară nerezonabilă sau excesivă asupra infrastructurii AirConnect.

- reproduceți informații de pe website-ul nostru în scopuri comerciale, inclusiv furnizarea de prețuri pentru zboruri AirConnect pe un alt website sau alt server online.

- efectuați rezervări neautorizate, false sau frauduloase.


Fără a aduce atingere celorlalte drepturi ale noastre (indiferent dacă acestea se bazează pe lege sau pe alte reglementări), ne rezervăm dreptul de a vă anula rezervarea fără referire la dumneavoastră și/sau de a vă refuza accesul la site-ul nostru dacă ați încălcat acești termeni și condiții de utilizare.

Ne rezervăm dreptul de a face îmbunătățiri sau modificări în ceea ce privește informațiile, serviciile, produsele și alte conținuturi ale site-ului nostru în orice moment și fără notificare.

De asemenea, putem modifica acești termeni și condiții în orice moment, iar o astfel de modificare va intra în vigoare imediat după publicarea termenilor și condițiilor modificate pe acest website. În consecință, accesul sau utilizarea în continuare a acestui website este considerată a fi acceptarea de către dumneavoastră a termenilor și condițiilor modificate.


Acest website poate include link-uri sau trimiteri către alte website-uri care nu sunt operate de AirConnect. Nu susținem niciunul dintre aceste alte website-uri și nu suntem responsabili pentru informațiile, materialele, produsele sau serviciile conținute sau accesibile prin aceste website-uri. Accesul și utilizarea de către dumneavoastră a acestor website-uri rămân exclusiv pe propriul dumneavoastră risc.

Puteți să includeți link-uri către acest site numai cu permisiunea noastră expresă, în scris. Ne rezervăm în mod expres dreptul de a ne retrage consimțământul în orice moment pentru un link care, în opinia noastră, este inadecvat sau controversat.


AirConnect nu își asumă nicio răspundere pentru orice pierderi directe, indirecte, speciale, punitive, exemplare sau consecutive sau daune de orice fel care decurg din accesul la sau utilizarea acestui website sau a oricăror informații conținute în acesta, inclusiv pierderea de profit și altele asemenea, indiferent dacă sunt sau nu în contemplarea părților, fie că se bazează pe încălcarea contractului, delictul (inclusiv neglijență), răspunderea pentru produse sau în alt mod, chiar dacă este informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune.